FAQ; Frågor och svar

Allmänna frågor

Var kommer mjölken till era produkter från?
Mjölken i våra produkter är av 100% svensk råvara och kommer från bönder i södra Sverige, ursprunget är tydligt utmärkt på framsidan av förpackningen.
Vi märker alla våra produkter för att visa att vi använder oss utav svensk mjölk.

Hur länge håller Skånemejeriers mejeriprodukter?
Om du förvarar våra produkter enligt anvisning, dvs om kylkedjan inte bryts, kan vi garantera den hållbarhet som står på förpackningen. Du kan läsa mer om hur produkterna ska förvaras på förpackningarna.

Vilka mejeriprodukter går att frysa?
Alla produkter går förvisso att frysa, men de kan få förändrad konsistens. Om man fryser mjölk till exempel bör man tina den långsamt i kylskåp för att få så bra konsistens som möjligt. En viss flockbildning kan uppkomma. Produkterna går dock utmärkt att använda efter frysning.

Varför är mjölken vit?
Mjölken är faktiskt inte vit egentligen, på samma sätt som gräset inte är grönt – det är bara så våra ögon uppfattar det. Hur vi uppfattar färger beror på hur ljuset reflekteras och sprids av olika material, som till exempel mjölk eller gräs.Mjölken ser vit ut eftersom den innehåller stora partiklar, bland annat fett och proteiner som sprider det ljus som träffar dem.

Vad är homogenisering, pastörisering och UHT-behandling?
Homogenisering innebär att fettet i mjölken finfördelas och hindras att flyta upp som grädde till ytan. Pastörisering kan ske vid olika temperaturer. Vid pastörisering av konsumtionsmjölk upphettas mjölken till 72-76 grader i 15 sekunder. Pastöriseringen avdödar sjukdomsalstrande bakterier. Ultrapastörisering, UHT, är en metod som innebär en upphettning till ca 140 grader i 2-5 sekunder. UHT-behandlad mjölk förpackas aseptiskt i speciella förpackningar. Mjölken får lång hållbarhet och kan förvaras i rumstemperatur, så länge förpackningen är obruten.

Varför innehåller vissa av era produkter ämnet Karragenan E407?
Många konsumenter uppskattar en längre hållbarhet och tycker det är viktigt. Då måste man värma grädden till en högre temperatur och man måste tillsätta karragenan för att inte få gräddsättning fram till bäst före dagen. Står grädden längre än en vecka utan någon tillsats av karragenan så går det inte längre att bara skaka in fettet igen utan gräddsättningen har blivit för tjock och seg.

Vilka bakteriekulturer finns i filmjölken och är dessa levande?
Kulturerna i filmjölk är Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, Leuconostoc mesenteorides subsp. cremoris, Leuconostoc pseudomesenteorides and Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis. I A-fil har vi dessutom tillsatt Lactobacillus Acidophilus. Det finns levande bakteriekultur i all filmjölk.

Kan jag köpa era produkter på nätet?
Vi har själva ingen onlineförsäljning av våra produkter, men det finns kedjor och andra onlineföretag som har våra produkter i sina sortiment.

Vad innebär märkningarna SE 1023, SE 1074, SE 1078?
De SE-nummer som finns på förpackningarna visar vilket mejeri som produkten är förpackad. För våra produkter gäller SE 1023 – Hjordnära mejeri, SE 1074 Kristianstad förädlingsanläggning, SE 1077 Kristanstad Ysteri och SE 1078 – Malmö Mejeri.

Har ni några glutenfria produkter?
Alla våra produkter är glutenfria.

Jag hittar inte Proviva-produkter på er hemsida?
Proviva ägs numera av Danone och nås på 020 – 302302

Jag har frågor angående mjölkpriset, vem kontaktar jag?
Har du frågor angående  mjölkpriset ber vi dig att ringa till oss på konsumentkontakt, 020 – 31 31 00

Hur fungerar er mjölkspårning?
Eftersom våra tankbilar rymmer tusentals liter mjölk så är det mjölk från flera gårdar i samma tank. Genom att samla upp mjölken på detta sätt, sparar vi tid och vi slipper köra runt med bilarna i onödan. Därmed minskar vi vår miljöpåverkan. Tankbilarnas rutter för att hämta mjölken på gårdarna är noggrant planerade och optimerade för att undvika onödig körning. Varje tankbil rapporterar in från vilken gård och vilken volym mjölk som de har hämtat. På mejeriet kan vi med hjälp av vårt system följa mjölkens väg genom mejeriet till den färdiga förpackningen. När förpackningen tillverkas och får en datummärkning så vet systemet vilka gårdar som har levererat mjölk till just den förpackningen. När du sedan söker på datummärkningen så vet systemet vilka gårdar som ska visas för dig och just din förpackning

Förpackningar

Hur ska förpackningarna återvinnas?
På varje förpackning står det hur den ska återvinnas.

Innehåller någon av förpackningarna Bisfenol A?
Nej, ingen utav våra förpackningar innehåller Bisfenol A.

Varför har ni förpackningar med skruvkork av plast?
Många konsumenter har problem med att hantera och öppna dagens basförpackningar. Pure-Pak med skruvkork har i konsumentundersökning visat sig vara en mycket attraktiv lösning för de flesta. Förutom hantering och bekvämlighet upplever många konsumenter att det är fräschare att kunna försluta en öppnad förpackning. Dessutom är korken av återvinningsbar plast (polyeten).

Vad består förpackningen med skruvkork av?
Det är en återvinningsbar kartongförpackning med en skruvkork. Förpackningen tillverkas av polyetenbelagt papper av sulfatmassa. Korken består av återvinningsbar plast (polyeten).

Går det att återvinna förpackningen med skruvkork och hur gör man?
Hela förpackningen tas omhand i materialåtervinningen. Skölj ur förpackningen och platta till. Själva skruvkorken tas bort och läggs till plaståtervinning. Sortera pappkartongen i behållaren för pappersförpackningar. Plastringen som sitter kvar i pappkartongen behöver inte tas bort eftersom fibrerna avskiljs från plasten på pappersbruket.

Ska verkligen de nya korkarna på Bravo 2,0 l och Bravo Eko 1,75 l sorteras som plast?
Ja, det stämmer att de nya korkarna ska sorteras som plast. Skillnaden är råvarans ursprung. Istället för att använda sig av olja och naturgas, så använder man sig av plast tillverkad på sockerrör.

Varför använder ni en plastdunk till Åsens Lantmjölk?
Plasten i dunkarna är HDPE och kan återvinnas oändligt antal gånger till andra plastmaterial så som pallar, plaströr, blomkrukor mm. Plasten är fri från bisfenol A. HDPE är stöttålig, temperaturtålig och utformningen gör det lätt att skaka mjölken. De är några av anledningarna varför vi valt plastdunkar. Vi följer utvecklingen av nya plaster där man blandar in krita och andra ”döda material” för att minska mängden plast, men det är komplicerat att få samma egenskaper som innan beträffande hållfasthet och liknande.

Mjölk

Finns det vitaminer i mjölk, vilka?
Mjölk innehåller naturligt 18 av de 22 näringsämnen som finns med i de Svenska Näringsrekommendationerna. Det är bara fyra näringsämnen, som mjölken inte bidrar med: vitamin C, vitamin E, järn och koppar.

Använder ni vitamin D2 eller D3 vid berikning?
Vi berikar våra produkter med vitamin D3. Vitamin D2 har hälften så hög biotillgänglighet som D3, dvs det krävs dubbelt så mycket vitamin D2 som vitamin D3 för att uppnå samma nivå i kroppen.

Det står på förpackningen att produkten är laktosfri, men ändå innehåller den naturliga sockerarter från mjölk?
När man gör mjölk laktosfri spjälkar (sönderdelar) man laktosen till de enkla sockerarterna glukos och galaktos, med hjälp av enzymet laktas.
De sockerarter som du därmed kan utläsa på förpackningen är glukos och galaktos.

Hur gör man mjölken laktosfri?
För att göra mjölken laktosfri filtrerar vi först bort 40% av laktosen, för att sedan tillsätta enzymet laktas. Detta enzym spjälkar den resterade laktosen till sockerarterna glukos och galaktos. Denna typ utav spjälkning av laktosen sker naturligt i tarmen hos de som inte är laktosintoleranta.

Varför har den laktosfria mjölken längre hållbarhet än icke-laktosfri mjölk?
Anledningen till att den laktosfria mjölken har längre hållbarhet som oöppnad än konventionell mjölk är för att den är högpastöriserad (uppkokad till högre temperatur), istället för lågpastöriserad som konventionell mjölk, samt att den är förpackad i en tätare förpackning.

Varför har ni inte kärnmjölk?
Efterfrågan minskade drastisk redan i början på 70-talet och detta kan bland annat bero på att färsk kärnmjölk åldras väldigt snabbt, redan efter ca 4 timmar.

Smör

Vad tillverkas ert smör av?
Vårt smör tillverkas av färsk grädde från Skånemejerier. Av 20 liter mjölk blir det 2 liter grädde. Av detta blir det cirka 1 kg smör.

Hur tillverkas smöret?
Grädden pastöriseras för att säkerställa att det inte finns några skadliga mikroorganismer.  Efter kärningen separeras kärnmjölken från smörkornen. Därefter följer ältningen, då smörkornen knådas och formas till en massa. Under ältningen tillsätts en syrningskultur (filmjölk) som bidrar till en lätt syrlighet och en aromatisk smak. I denna process ingår även saltning av smöret.

Hur lång hållbarhet har smör?
12 veckor

Går det att frysa smöret?
Ja

Varför produceras Smör och Skånegott i Danmark?
Då vi tyvärr inte kan ha matfettstillverkning på någon av våra egna anläggningar i dagsläget, valde vi att anlita en partner i närområdet.
Därför produceras Smör och Skånegott i Danmark av svensk grädde från Skånemejerier och svensk rapsolja. När det gäller transporterna utnyttjar vi redan etablerade flöden, dessutom samlastas färdig vara med returgods.

Ost

Finns det vitaminer i ost, vilka?
Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som finns med i de Svenska Näringsrekommendationerna. Det är bara fyra näringsämnen, som mjölken inte bidrar med: vitamin C, vitamin E, järn och koppar.

Vilken ost kan jag som laktosintolerant äta?
Våra ostar innehåller mindre än 0,1 gram laktos per 100 gram, vilket faktiskt gäller all svensk hårdost. I osttillverkningen följer den största delen av mjölkens laktos med vasslen. Laktosen som är kvar i ostmassan bryts ner av ostens mikroflora till mycket små mängder, vilket gör att osten kan klassas som fri från laktos.

Har ni någon ost utan animaliskt löpe?
All löpe är animalisk, alternativet som finns heter ystenzym. När det gäller Svecia får enbart löpe användas. Denna ost är ursprungsskyddad och får enbart produceras i Sverige, av svensk mjölk och efter specifika recept. I vårt sortiment finns Allerum Skotsk Cheddar (lagrad) som innehåller ystensym, resterande ostar i sortimentet innehåller löpe.

Vad är tillsatsen E202 för något?
Vi använder oss av tillsatsen E202 -Kaliumsorbat för att hålla tillbaka mögelangrepp. Det är ett ämne som finns naturligt i frukt och bär och framställs kemiskt, men är inte ett antibiotikum och äventyrar inte antibiotikaresistens. E202 används enbart som ytbehandling, dvs sitter i den yttre skorpan av den runda osten. Skånemejeriers tillverkning innehåller ingen antibiotika, såsom t.ex. E235 – Natamycin.
Våra ekologiska ostar innehåller inte E202.

Hjordnära – våra ekologiska mejeriprodukter

Vad innebär egentligen ekologiska mejeriprodukter?
Ekologiska mejeriprodukter är framställda av mjölk som kommer från ekologiska mjölkgårdar. En ekologisk gård använder inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.  Ekologiska kor äter GMO-fritt foder, det vill säga fodret kommer inte från genmodifierade grödor. Även om ekologiska kor sällan blir sjuka så kan det hända. En produkt som framställts på ett varsamt sätt och värnar jorden, djuren och människors hälsa smakar bra. Skånemejeriers ekologiska kor är betande kor som sköts med god djuromsorg och hållbar utveckling. Alla bönder som levererar mjölk till Skånemejeriers ekologiska varumärke Hjordnära är KRAV-certifierade. Det innebär att de måste leva upp till en lång lista med KRAVs kriterier. Tack var det har vi den stora förmånen att samarbeta med moderna, visionära bönder som arbetar på ett hållbart sätt och levererar förstklassig mjölk som blir förstklassiga produkter.

Varför är det bra med ekologiska mejeriprodukter?
Ekologiska mejeriprodukter är bra på så många sätt. De kommer från lantbruk som arbetar hållbart vilket innebär omsorg om både människor, djur och natur på lång sikt.

LC+

Det står på förpackningen att produkten är laktosfri, men ändå innehåller den naturliga sockerarter från mjölk?
När man gör mjölk laktosfri spjälkar (sönderdelar) man laktosen till de enkla sockerarterna glukos och galaktos, med hjälp av enzymet laktas.
De sockerarter som du därmed kan utläsa på förpackningen är glukos och galaktos.

Jag får inte siffrorna på näringstabellen för er yoghurtkvarg att gå ihop, hur ska jag räkna?
LC+ innehåller sockeralkoholer, som är en slags alkohol som liknar sockermolekyler, dessa tillverkas kemiskt genom modifiering av en glukosmolekyl. Vi har ca 6 g sockeralkholer/100g i LC+ yoghurtkvargen. Dessa deklareras i ingredienser (maltitol) och räknas in i energivärdet. Dock anser inte vi det är kolhydrater så det finns inte medräknad i mängden kolhydrater.

Varför tillsätter ni aspartam i produkterna?
Vi har valt att använda aspartam i våra smaksatta LC+ produkter, för att vi vill att det som max ska vara 3 % kolhydrater i produkterna, men att de ska ändå smaka gott. I LC-produkterna har vi fokuserat på att komma så lågt ner i kolhydrater och socker som möjligt, därför har vi inget tillsatt socker i de smaksatta produkterna i LC-serien.

Juice

Innehåller juice vitaminer?
Ja, bland juicerna är apelsinjuice den viktigaste C-vitaminkällan. Om du dricker ett glas apelsinjuice om dagen får du i dig det rekommenderade intaget av C-vitamin, 80 mg per dag

Juicen innehåller apelsin, men det står inget om C-vitamin i näringsdeklarationen, finns det inte C-vitamin i?
I drycker måste vitaminhalten vara minst 7,5% av DRI för att få deklareras på förpackningen, enligt Livsmedelsverkets regler. Det innebär att fler juicer än de där C-vitamin står med i näringsdeklarationen kan innehålla C-vitamin, men att halten är mindre än 7,5% av DRI. Bravo Äpple är den juice som innehåller minst naturligt C-vitamin, frukten i sig inte innehåller mycket av vitaminet, och Bravo Apelsin/ Mandarin är den juice som innehåller mest då vi valt att berika den med extra C-vitamin.

Innehåller juicerna någon form av animaliska produkter (gelatin)?
I våra Bravo juicer används inga animaliska produkter vid framställningen. I en äldre tillverkningsprocess har vissa använt sig av gelatin som ett hjälpmedel vid framställning av juice, men detta är ingenting vi gör.

Var kommer frukterna till juicen från?
Frukternas ursprung kan varierar beroende på årstid och säsong, tex. produceras Ananas framförallt i Asien, Costa Rica och Afrika medan Passionsfrukt, banan och mango framförallt produceras i Sydamerika. Bravo Original Apelsin innehåller apelsiner från Brasilien och Bravo Original Äpple innehåller äpplen från Polen.

Varför används inte svenska äpplen?
De svenska äpplen som odlas i Sverige räcker tyvärr inte för tillverkning av juice, av de svenska äpplena tillverkas det framför allt must av (av det som inte säljs som färsk frukt).

Varför står det inte på förpackningen var frukterna/ bären kommer från?
För att få enhetliga förpackningar kan vi inte skriva ut ursprungsland när det gäller övriga frukter (juicer), då det kan variera beroende på årstid och säsong.

Är juicerna pastöriserade?
Alla våra juicer är pastöriserade och går därför bra för gravida att dricka.

Är där tillsatt socker i juicen?
För att få kalla en produkt juice så får man inte tillsätta socker. I juicerna finns det naturligt ungefär 9-10 % kolhydrater, vilka kommer från sockerarterna från frukten. I frukt finns naturligt sockerarterna glukos och fruktos.

Hur länge håller sig en öppnad förpackning?
En öppnad juice bör konsumeras inom 4-5 dagar.

Hur ser juicens väg ut från plantage till butik?
Om vi tar Bravo Apelsin som exempel: Apelsinerna plockas, pressas, koncentreras (vätskan drivs bort) och pastöriseras i Brasilien. Därifrån fraktas de som koncentrat med båt till Holland. Vi använder båttransport så långt som möjligt, t.ex. Brasilien – Holland – Skåne, därefter används lastbil.  Juicen blandas från koncentrat till drickfärdig juice på Österlenmejeriet AB i Skåne genom att man tillsätter samma mängd vätska som fanns i frukten från början, därefter pastöriseras juicen och förpackas. Juicen distribueras ut till butiker via lastbil.